Err

Oignons

Oignon botte frais
1,80 EUR
Origine : France
Catégorie 1
1.80 € la botte
Oignon doux
1,70 EUR
Origine France
Catégorie 1
5.50 € le kilo
Soit 1.70 € la pièce
Oignon sec
0,40 EUR
Origine : Hollande
Catégorie 1
1.95 € le kilo
Soit 0.40 € la pièce
OIGNONS FRAIS BIO LOCAL
2,20 EUR
Origine France
Catégorie 1
Direct producteur, BIO, LOCAL
2.20 La botte
Oignons rouges
0,40 EUR
Origine France
Catégorie 1
2.40 € le kilo
Soit 0.40 € la pièce
  •  
  •