Err

Oignons

Oignon botte frais
2,40 EUR
Origine : France
Catégorie 1
2.40 € la botte
Oignon doux
1,10 EUR
Origine France
Catégorie 1
4.80 € le kilo
Soit 1.10 € la pièce
Oignon sec
0,26 EUR
Origine : France
Catégorie 1
0.90 € le kilo
Soit 0.20 € la pièce
oignons de roscoof
3,30 EUR
Origine France
Catégorie 1
4,50 € le kg
Soit 3.30 € les 3 pièces
Oignons rouges
0,60 EUR
Origine France
Catégorie 1
2.95 € le kilo
Soit 0.60 € la pièce
  •  
  •