Err

Oignons

Oignon botte frais
1,95 EUR
Origine : France
Catégorie 1
1,95€ la botte
Oignon doux
1,10 EUR
Origine France
Catégorie 1
4.80 € le kilo
Soit 1.10 € la pièce
oignons de roscoof
3,00 EUR
Origine France
Catégorie 1
4,50 € le kg
Soit 3.00€ les 3 pièces
Oignons rouges
0,65 EUR
Origine France
Catégorie 1
2.95 € le kilo
Soit 0.65 € la pièce
  •  
  •